سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

 

نحوه اشتراک مجله علوم و فنون زنبورعسل

از علاقمندان به اشتراک مجله علوم و فنون زنبورعسل خواهشمند است قسمت زیرین این برگه(یا فتوکپی آن را ) پر کرده همراه با اصل رسید بانکی مربوط به واریز حق اشتراک به نشانی پست الکترونیکی Apisociety1384@gmail.com ارسال فرمایید.

-   حق اشتراک : مبلغ 300000 ریال (برای اشتراک یک­ساله)

-   شماره و نام حساب:شماره حساب 6037707000093645 بانک کشاورزی ، شعبه طالقانی- ولیعصر (تهران) به نام مجله علوم و فنون زنبورعسل

-   نشانی مجله: کرج – بالاتر از سه راه رجایی شهر- روبروی دهقان ویلای اول – دفتر مجله علوم و فنون زنبورعسل ص پ: 1483-31585

تلفکس:34464219-026

برگه اشتراک

نام:........................................................ نام خانوادگی: ............................................

شغل: .......................................................تحصیلات:..................................................... اشتراک از شماره: ......................

تعداد نسخه های مورد نیاز در هر ماه: .............................................

نشانی:..........................................................................................................................................کدپستی:.......................

تلفن:.......................................................دورنگار:..............................................پست الکترونیک:....................................