مجله علوم و فنون زنبورعسل، اولین مجله علمی تخصصی زنبورعسل در کشور می باشد و با توجه به اینکه مجلات علمی پژوهشی فراوانی در کشور مقالات علمی مرتبط با زنبورعسل را منتشر می نمایند لذا در هیات مدیره انجمن زنبورعسل تصمیم گرفته شد که مجله انجمن برای ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان صنعت زنبورداری در قالب یک مجله علمی-ترویجی مننشر گردد.لذا طی نامه به شماره 124/200 مورخ 87/1/27 در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار نشریه را دریافت نمود و پس از تلاش های بسیار زیاد، درخواست اعضای هیات مدیره مبنی بر علمی-ترویجی شدن مجله علوم و فنون زنبورعسل در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم و تحقیقات فناوری در تاریخ 90/12/10 مطرح گردید و سرانجام طی نامه به شماره 3/270944 مورخ 90/12/24 درجه علمی- ترویجی این مجله ابلاغ گردید. همچنین از سال 1388 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه شده است.
اعضای هیئت تحریریه و عوامل اجرایی مجله در تلاش هستند تا با همکاری کلیه استادان و پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه مند حول محورهای علمی مجله بصورت  مستمر در راستای ارتقاء و کیفیت علمی مجله  تلاش نموده و موجبات توسعه و پیشرفت علمی کشور و گسترش مرزهای دانش را فراهم نمایند.

شماره جاری: دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 

1. مطالعه مولکولی دو ویروس بیماری‌زای زنبورعسل (KBV,IAPV) در استان کردستان، غرب ایران

صفحه 2-10

محمد خضری؛ مجتبی محرمی؛ حسین مدیرروستا؛ مریم ترکمن؛ بهارک محمدیان؛ هومن خانبابایی؛ بابک رخزاد؛ صالح صالحی


2. بررسی خواص آنتی‌باکتریال عصاره آبی زیره سبز و ژله رویال در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 11-20

یوسف عزیزی؛ محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ محیا سلطانی


4. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره آبی رازیانه و بره موم بر میکروارگانیسم‌های مواد غذایی

حمید رضا مرادی؛ محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ محیا سلطانی؛ مهرانوش قلی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2476-6666
شاپا الکترونیکی
2476-6593