مجله علوم و فنون زنبورعسل، اولین مجله علمی تخصصی زنبورعسل در کشور می باشد و با توجه به اینکه مجلات علمی پژوهشی فراوانی در کشور مقالات علمی مرتبط با زنبورعسل را منتشر می نمایند لذا در هیات مدیره انجمن زنبورعسل تصمیم گرفته شد که مجله انجمن برای ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان صنعت زنبورداری در قالب یک مجله علمی-ترویجی مننشر گردد.لذا طی نامه به شماره 124/200 مورخ 87/1/27 در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار نشریه را دریافت نمود و پس از تلاش های بسیار زیاد، درخواست اعضای هیات مدیره مبنی بر علمی-ترویجی شدن مجله علوم و فنون زنبورعسل در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم و تحقیقات فناوری در تاریخ 90/12/10 مطرح گردید و سرانجام طی نامه به شماره 3/270944 مورخ 90/12/24 درجه علمی- ترویجی این مجله ابلاغ گردید. همچنین از سال 1388 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه شده است.
اعضای هیئت تحریریه و عوامل اجرایی مجله در تلاش هستند تا با همکاری کلیه استادان و پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه مند حول محورهای علمی مجله بصورت  مستمر در راستای ارتقاء و کیفیت علمی مجله  تلاش نموده و موجبات توسعه و پیشرفت علمی کشور و گسترش مرزهای دانش را فراهم نمایند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 27، بهمن 1402 

پروتکل بهینه شده استخراج DNA برای زنبورعسل ایرانی

10.22034/hbsj.2024.364258.1152

عطااله رحیمی؛ شبنم پری چهره دیزجی؛ ناصر تاج آبادی