تأثیر گیاهان دارویی بر سلامت و خواص فرآورده های زنبور عسل (Apis mellifera)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد داراب، داراب، فارس، ایران

2 Department of Biology, Hawassa University, Ethiopia

3 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، داراب، فارس، ایران

10.22034/hbsj.2023.129868

چکیده

عصاره و اسانس گیاهان داروئی توانسته اند نقش خود را در بهبود عملکرد رشد، تاثیر بر میکروبیوتا دشتگاه گوارش، بهبود هضم و بالا بردن ایمنی بدن نشان دهند. صنعت زنبورداری نیز با چالش های متعددی از قبیل آفات و بیماری ها مواجه است که استفاده از داروهای شیمیایی نه تنها موجب افزایش مقاومت میکروبی شده بلکه با باقی ماندن در فرآورده های زنبور عسل، بازار پسندی آنها را کاهش داده است. یافتن جایگزین طبیعی مناسب، همیشه دغدغه ی تمامی محققین بوده است. گیاهان داروئی با داشتن ترکیبات متعدد توانسته اند تاثیر مثبت خود را بر سایر حیوانات مزرعه ای نشان دهند و به عنوان جایگزینی قابل اطمینان مورد مصرف قرار گیرند. استفاده از شهد و گرده گیاهان داروئی نه تنها باعث کنترل آفات و درمان بیماری های زنبورعسل شد بلکه موجب ارتقا کیفیت محصولات تولیدی این حشره مفید نیز گردید. اطلاعات زیادی از خواص آنتی اکسیدانی محصولات زنبور عسل در دسترس است اما ارائه یک دیدگاه کلی از تاثیرات گیاهان داروئی بر این صنعت و بهبود خواص آنتی اکسیدانی محصولات تولیدی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها