دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، شهریور 1402 
آیا ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با شرایط اقلیمی استان کردستان سازگاری دارند؟

صفحه 31-44

10.22034/hbsj.2023.129869

عطااله رحیمی؛ غلامحسین طهماسبی؛ حمیدرضا بهمنی؛ صالح صالحی؛ بدرالدین زارع؛ عبدالستار پارسانسب؛ بابک رخزاد


مفاهیم اساسی برنامه های اصلاح نژاد زنبور عسل

صفحه 57-63

10.22034/hbsj.2023.129871

محسن علمی؛ شهرام شیرمحمدی؛ لیلا احمدزاده گاوآهن؛ شبنم پری چهره