معرفی و ملاحظات استفاده از قفس‌های آزمایشگاهی در آزمایشات زنبورعسل

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

10.22034/hbsj.2023.129867

چکیده

کلونی‌های زنبور عسل را می‌تو.ان در فضاهای کوچک‌تری نسبت به کندو به نام قفس‌ آزمایشگاهی نگهداری و مطالعه کرد. استتفاده از قفس‌های آزمایشگاهی در مطالعات زنبور عسل به دلیل کنترل شرایط آزمایش می‌تواند منجر به راه‌حل‌های نوآورانه برای رفع مشکلات مرتبط با تولید و سلامت زنبور عسل شود. در قفس‌های آزمایشگاهی در صورت فراهمی مواد غذایی کافی می‌توان شرایط کلونی را تا حد امکان مشابه با شرایط کلونی در شرایط طبیعی کرد. قفس‌های آزمایشگاهی برای اهداف مختلف استفاده می‌شوند و هزینه‌ی آزمایش به دلیل نگهداری کلونی کوچکتر به جای استفاده از کلونی کامل در مزرعه بسیار کاهش می‌یابد و انجام آزمایش‌های متعدد در یک دوره کوتاه امکان‌پذیر می‌باشد. سیستم قفس قابل اجرا و مقرون به صرفه است و مزایای متعددی دارد ولی باید توجه شود که نوع قفس آزمایشگاهی بستگی به هدف مطالعه دارد و اندازه قفس و وسایل مورد نیار برای ساخت قفس به متغیرهای مورد بررسی در آزمایش بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها