عسل گیاهان دارویی خانواده شبدر (Trifolium spp)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه گرگان

10.22034/hbsj.2023.129872

چکیده

عسل گیاهان دارویی خانواده شبدر (Trifolium spp)
چکیده
عسل یک محصول طبیعی شیرین و خوش طعم است که قرن‌ها به دلیل ارزش غذایی بالا مصرف می‌شده است، اما هزاران سال است که به عنوان یک عامل دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اولین سوابق استفاده دارویی به دوران مصر باستان باز می‌گردد. عسل مخلوط بسیار پیچیده ای از حداقل 200 ماده شیمیایی گیاهی است که ترکیب آن به شدت تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله منشاء گیاهی و جغرافیایی، گونه زنبورهای دخیل در تولید آن، سن، روش نگهداری و فرآوری است عسل‌های خانواده گیاهی شبدر که در سراسر جهان یک محصول برتر در نظر گرفته می شود، عسل‌های با ترکیبات زیست فعال که بسیار مورد توجه هستند عسل کیاهان دارویی خانواده شبدر در واقع می‌تواند منبع بالقوه‌ای از عسل‌های زیست فعال باشد. تحقیقات در مورد ترکیبات فیتوشیمیایی عسل‌های مختلف و فعالیت‌های زیستی مرتبط با آن‌ها در حال رشد است،
کلمات کلیدی: دیابت، زیست فعال، فیتوشیمی، ماده موثره

کلیدواژه‌ها