دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، اسفند 1401 
ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده طرح کلان در زنبورستانهای بخش خصوصی استان البرز

صفحه 15-31

10.22034/hbsj.2023.129652

حامد رضائی؛ غلامحسین طهماسبی؛ ناصر تاج آبادی؛ شبنم پریچهره؛ حسن بانه؛ عین اله سیفی؛ علی سرتیپ پور؛ نادر مشایخی؛ احد نژادمحمدنامقی


زمستانگذرانی زنبورعسل؛ بیولوژی و مدیریت آن

صفحه 48-61

10.22034/hbsj.2023.129654

عطااله رحیمی؛ ناصر تاج آبادی؛ بهروز توپچی؛ حمیدرضا بهمنی؛ صالح صالحی